Life & Stories, Moleskine

cinema weekend

14/01/2008

Mùj bezstarostný veselý život trošku skøípe a já se to snažím maskovat a je mi z toho úplnì blbì. Zatím to neøeším a dávám tomu volnej prùbìh, jestli si to nìkdo uvìdomí a když se to tak nestane, tak to prostì budu muset nìjak vyøešit. A to teda nevim jak. Nejsem zvyklá na tyhle hloupý problémy, kterejm jsem se vždcky smála a pak mì taky potkaly. Vlastnì to je k smíchu… tak proè se tomu nesmìju. Ale smála jsem se, dneska. Chvíli. Ne, teïka to fakt nechám bejt… nemùže to bejt vìèný.

Mìla jsem hroznì pìknej víkend s kamarádama <3 Vždycky si všichni povídají o filmech, novinkách, co dávají v kinì a tak a já na to koukám jak debil, protože na to nemám èas ani náladu, ale teïka budu velkej machr, protože jsem za poslední mìsíc a pùl vidìla GYMPL, BEE MOVIE, ELIZABETH THE GOLDEN AGE, THE GOLDEN COMPASS, P.S. I LOVE YOU a I AM LEGEND. To je asi poprvý v životì, co jsem vidìla nìjaký nový filmy jako. A tolik. Poslední dva tenhle víkend, když jsme se vydali do CINESTARU. Vlastnì jsem vidìla v CINESTARU všechny, protože do trutnovskýho kina nechodí asi nikdo a nemìlo by to smysl kvùli zvukovým efektùm. A hlavnì je luxusní mít u filmu pìknì dva mekèikny a mlaskat tam mezi sedaèkama, ne? Pøiznám se ale, že jsem u posledního vyjmenovanýho filmu snìdla mekèikn pouze jeden a pak jsem se tak pøíšernì lekla, že jsem do sebe druhej nemohla kvùli zablokovanýmu krku dostat. A pak jsem se lekla zase a zase… a lekala jsem se vlastnì celej film a dneska ráno, když jsem v 5:45 vycházela na vlak, jsem se tak hroznì bála vylízt ze dveøí, že jsem se málem posrala XDDD Øíkala jsem si, že nemaj rádi svìtlo, tak jsem všude svítila. Nechápu, proè jsem zrovna nemohla myslet na Ira Williama, protože Jeffrey Dean Morgan je nejvíc. Bohužel mì zrovna v tu chvíli nenapad. Pár fotek z víkendu je v ALBU, pøihlašovací jméno je diskomys a heslo je spodlozkou. :))) ono je to album hroznì profláklý už. Ve škole to je hrozný. Po mìsíci doma se nedokážu uèit, soustøedit se a vùbec nic. Hroznì moc mì to tam nebaví, hroznì moc bych chtìla jít nìkam pracovat. Asi se na to vyseru a pojedu za Ävchen do Švédska. A LIFESPOTTING je poslední dobou úplnì mùj fejvrit blog <333. V sobotu dopoledne jsem mìla hroznou chu si nìco poøídit a objednala jsem si hroznì krásný hodinky, tak se na nì tìším. A ještì HELLO KITTY korálky. Jako na navlíkání. Hlavièky, to bude super ;))) Po dlouhý dobì jsem zaèala pít zase trochu víc kafe a nevím proè. A taky jsem vám sem chtìla dát moje fotky s ptáèkem, ale mám trochu reinstall poèítaè a všecko okolo a ani nevím kde mám kabely rùzný a možná by to asi nešlo ani a tak. Tak když si vzpomenu, tak pøíštì. Asi se pobliju.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply