Moleskine

díky hughhhu! XDDD

18/01/2008

NIKDY, ale fakt jakože opravdu nikdy by mì nenapadlo hrát na internetu hry a fakt jakože nikdy jsem na internetu hru nehrála. Takže dneska premiéra jako a asi tohle zaènu praktikovat èastìji, protože mì to zaèalo bavit XDDDDDD

Takže jsem si našla curling a hrála jsem XDDD Curling v trošku jinym podání no, ale aspoò je s tìma kravièkama sranda, hlavnì jak metou XDDD Taky jsem dneska dìlala tøi stránky školního èasopisu a pak jsem usnula v obejváku v mikinì a džínách hlavou dolù z gauèe a votec se mi tlemil XDDD K obìdu jsem mìla nudle, k veèeøi jsem mìla taky nudle a zejtra budu mít kung-pao. èau :)))

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply