Moleskine

je to všechno úplně jinak…

22/01/2008

Moc èasto se mi to nestává. Ještì nikdy se mi to nestalo vlastnì. Vùbec nevím, jak mám tyhle situace øešit, panebože, pomozte mi nìkdo. Už toho mám dost, úplnì dost. A jde do prdele se vším… a pak jsem se spletla a všechno bylo málem v háji… a pak jsem se vzpamatovala, pozorovala a zase to bylo dobrý a bylo mi odpuštìno a seš nejlepší <3333333 LOVE, LOVE, LOVE oh my blond. To nevadí, že to tady neèteš, protože nevíš, že vùbec píšu nìjakej blog :) Prostì seš nejlepší a dík *. Bez tebe a bez The Kooks bych nepøižila tyhle dva dny a víkend… dík, že sem mohla pøijet, v dešti, mlze, ubreèená, byl vítr, zima a tys mi udìlala èaj :) A já ho nemohla vzteky a lítostí ani vypít. Pletu tady všecko do sebe, už mi je milionkrát líp a fakt tì mám ráda a vlastnì jsem vždycky mìla a vim, že víš a tak a už konèim protože to tady hroznì motám :))))))))))))))) A EMBRACE je ta nejhezèí vùnì na svìtì a nemá na ni Lancome ani Escada ani nic a už se tìšim na svùj tøetí flakónek v mym životì <333 A už je pondìlí.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply