Moleskine

i want you back, ale už tě stejně mám

24/01/2008

Kdyby nebyli Kooks, tak už jsem asi dávno mrtvá. Cejtim, že se nedožiju rána. Hroznì mì bolí bøicho, je mi strašnì špatnì od žaludku a chce se mi blejt. Køeèe do bøicha mám hlady, protože nemùžu pozøít nic, poblila bych se a to raèi než blití teda ty køeèe… nebo ne. Nevim. Tzn. jakože zejtra nevím jak dolezu do školy, pokud mi takhle bude. Ale jelikož moje absence je 27,9% a nad 30% už bych dìlala zkoušky úplnì ze všeho, což se mi fakt nechce, tak tam musím chodit na celý dny a to je dost úmorný… a navíc, zejtra je ples ètvrákù a nástavby a já mám co? No lístek. A co naopak nemám? No? No? … no pøece peníze! Vy jste chytrý, urèitì jste to pøesnì uhodli… tak vùbec nevim jak to bude, žejo. Hlavní je, aby mi bylo líp a já se mohla najíst! Když už jsme u toho jídla, dneska pøivezli do školy ty velký piškoty s kakavem vevnitø, obalený marcipánem. A všichni si to koupili a snìdli tak pùlku a já to musela samozøejmì sníst úplnì celý a bylo mi z toho blbì XDDDDDD Jen abyste vìdìli jaký sem prase vyžraný a že nikdy nemùžu nijak zhubnout, protože kdyby mi nebyla zle, už tady žeru nudle nebo aspoò nìjaký dobrý páreèky s chlebem XDDDDDD A ještì tady èumim na transplantaci jater a divim se, že mi je blbì…

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply