Life & Stories, Moleskine, Parties

a tak je po plese

26/01/2008

Hahaha. No, moc jsme s Prïkou netancovaly, mìly jsme tam lepší zábavu a vìnovaly jsme se jí po celý veèer XDDD Takže fotek je pár, všude jsme my dvì a nebo øízky. Nechápu, proè to bylo v Havlovicích, taková dálka XDDD Pak jsem jela ještì do Deprese, ale u vchodu jsem potkala Jirku a on øikal, že tam je pìt lidí a tam ani nechodíme. Tak jsem už ve dvì spala. Ráno jsme se šli s mym votcem projít do jedné firmy, taková zima. No a to je asi celý, èáu ;)))

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply